Zoersel als pionier in Vlaanderen:

  CD&V geeft een oplossing

aan woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

 

Een jong koppel heeft een aantal jaren geleden een volledig legaal gebouwd huisje gekocht, te midden van het Zoerselse groen. Het huisje was niet goedkoop, maar de eerste jaren kon men thuis ‘camperen’, geen probleem.

Er werd wat geld gespaard…

Kinderen kwamen…

Ze gingen het huisje verbouwen.

 

Een droom spat uiteen! Onzekerheid! Vertwijfeling!

Reden: De woning staat in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

 

Dit kan het verhaal zijn van 136 gezinnen die in Zoersel een huis bewonen dat gelegen is in bosgebied, natuurgebied of agrarisch gebied met ecologische waarde.

  De recente versoepeling in de regelgeving van de Ruimtelijke Ordening geldt niet voor de bewoners/eigenaars van deze woningen. Men kan gerust zeggen dat de huidige situatie er een is van « verdoken onteigening », aangezien de mogelijkheden om de eigendom aan moderne kwaliteitsvereisten aan te passen, ontbreken.   

  Deze situatie is sociaal onaanvaardbaar: omdat de Vlaamse overheid het nalaat om ook voor deze groep mensen een oplossing uit te werken, gaat Zoersel zelf de uitdaging aan.

  Onder impuls van fractieleider Wivina Demeester zal Zoersel een pionier zijn in Vlaanderen :  CD&V stelt voor om het probleem niet aan te pakken via het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan of een BPA, maar wel via een GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING

  Wivina Demeester heeft zelf al een proeve van verordening uitgewerkt, die als basis zal dienen voor de uiteindelijke versie.

 

Met dit initiatef kan veel tijd bespaard worden, zodat de bewoners sneller terug zekerheid krijgen en terug gerust kunnen wonen in onze aangename gemeente.   

 

Klik hier voor de proeve van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Klik hier voor de memorie van toelichting

 

Voor meer informatie:

Wivina Demeester

wivina.c.demeester@pandora.be

(0475) 20 21 00