Dirk Somers                        Bouwheer:

Architectenbureau: HUISWERK b.v.b.a.                        VZW MONNIKENHEIDE

Familiestraat 70, 2060 Antwerpen                         Monnikendreef 3

03/271.11.64                        03/311.77.67

 

 

Dit gebouw wil nadrukkelijk een huis zijn.  Het probeert gewoon te zijn, net als alle andere huizen.

Het is het huis van een kindertekening, met een raam, een deur en een schoorsteen.

Maar tegelijk is dit huis, net als zijn bewoners, erg bijzonder.

  Het gebouw situeert zich precies op de grens tussen de dorpskern en de residentiŽle wijken daaromheen.  Aan de ene kant vinden we arbeiderswoningen, aan de andere kant villaís.

In het ontwerp vermengt de vorm van een arbeiderswoning zich met de schaal van een landhuis.  Deze tussenvorm markeert de overgang tussen het dorp en het bos.

  De hal is tegelijk het hart en de ruggegraat van het huis.  De hal biedt ruimte voor ontmoeting.  De hal geeft een overzicht, en werkt oriŽnterend.

In deze hal worden de verhoudingen binnen de Ďwoongroepí blootgelegd.  Elke bewoner heeft hier een voordeur en elke voordeur zit op een andere plaats.

Enkel de begeleider is opvallend afwezig.  Hij heeft geen deur in deze hal.  De begeleider wil ook afwezig zijn, want hij wil iedereen binnen de woongroep de kans geven om zelfstandig te leven.  Tegelijk wil de begeleider ook aanwezig zijn, en op een afstand het komen en gaan binnen de groep opvolgen.  Zijn woning plooit zich daarom discreet rondom de hal heen.  Het leven en bewegen van de personen met een handicap wordt subtiel verweven Ė maar niet vermengd- met dat van de begeleider.  De aanwezigheid van de begeleider wordt zo eerder voelbaar dan wel zichtbaar.  De nare smaak van controle wordt geruild voor het geruststellende gevoel van bescherming.

 

Het gebouw werd samen met de bouwheer geconcipieerd volgens de principes van het duurzaam bouwen:

          Bij de materiaalkeuze werd voorrang gegeven aan gezonde, natuurlijke en energie-arme materialen.

          De oriŽntatie van het gebouw laat toe om optimaal gebruik te maken van passieve zonne-energie voor de verwarming

          De centrale vide vervult een ventielfunctie om 's zomers tijdens de nachten warmte af te voeren en koele lucht aan te zuigen

          Het gebouw werd zorgvuldig geÔsoleerd, zodat de geldende K55-isolatienorm ruim wordt gehaald

          Zonne-energie wordt actief aangewend voor productie van warmwater

          Het hemelwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 10.000 liter en gebruikt voor toiletspoeling

          De CV-installatie werkt op gas dat wordt verbrand in een hoogrendements,  condenserende en modulerende gasketel