MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

 

 

BETREFT:    Samenstelling Task Force Westerschelde. 

1.      Voorgeschiedenis

Op 12 maart 2004 werd de Vlaamse Regering op de hoogte gebracht van het gezamenlijk initiatief van toenmalig minister-president Somers en de ministers bevoegd voor Openbare Werken en Buitenlands Beleid om een Task Force Westerschelde op te richten (VR/2004/1203/MED07).
Het uitzonderlijke, politieke belang en de complexiteit van het Westerschelde-dossier noopten de initiatiefnemers er namelijk toe de problematiek niet louter vanuit hun eigen bevoegdheidsdomein te benaderen, maar een departementsoverschrijdende werkgroep op te richten onder voorzitterschap van een onafhankelijke gezaghebbende persoon.

Op 14 juli jongstleden werd de Vlaamse Regering geďnformeerd over de operationalisering (VR/2004/14.07/MED.07) van de Task Force.

Tijdens de eerste vergadering die op 22 juli plaatsvond onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester werd vastgesteld dat in de Task Force nog een belangrijk bevoegdheidsdomein niet vertegnwoordigd.

2.      Samenstelling

Momenteel bestaat de Task Force uit de volgende leden:

Voorzitter:

-          ir. Wivina Demeester

De administratie Waterwegen en Zeewezen:

-         ir. Jan Strubbe, directeur-generaal

-         ir. Jozef Van Hoof, inspecteur-generaal

-         Rony Slabbinck, beleidsmedewerker

-         Dries Vervoort, beleidsmedewerker (secretaris)

 

De afdeling Juridische Dienstverlening van het departement LIN:
-     Anne Van Renterghem, afdelingshoofd

 

Het Antwerpse Havenbedrijf:

-         Eddy Bruyninckx, afgevaardigd bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf 

      Antwerpendigd bestuurder van het G

-     Jan Blomme,  hoofd studiedienst van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen  

 

De administratie Buitenlands Beleid:

-         Herbert Tombeur, directeur (secretaris)

-         Michel Delesalle, beleidsmedewerker

-         Axel Buyse, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Den Haag

-         Filip D’havé, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

 

Prof. dr. Erik Franckx en Prof. Dr. Erik Van Hooydonck nemen als externe jurist aan de vergaderingen deel.

 

Tijdens de eerste vergadering van 22 juli jongstleden werd vastgesteld dat het luik natuurlijkheid van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium niet ingevuld werd door een vertegenwoordiging in de Task Force. Om een afdoende invulling en betrokkenheid van deze administratie te verzekeren lijkt het mij aangewezen vertegenwoordigers van de Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer en de afdeling Natuur op te nemen.

Ik heb daartoe aangeduid:

-         Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal van AMINAL

-         ir. Koenraad De Smet, afdelingshoofd Afdeling Natuur

 

Rekening houdend met de bevoegdheden die de provincie Antwerpen heeft, zal ook een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen aan de Task Force worden toegevoegd. De

voorzitter van de Task Force zal in overleg met  gouverneur Camille Paulus bepalen wie de provincie zal vertegenwoordigen.

 

 

 

[De minister-president van de Vlaamse regering,]

 

 

 

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

 

 

 

 

 

Kris Peeters

 

 

 

 

 

 

[De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme]

 

 

 

 

 

Geert Bourgeois