Mode

4-02-04       Interview met Wivina Demeester op www.fuckfashion.be 

11-09-03     Wivina Demeester opent “20 jaar Mode, Dit is Belgisch!?", en werpt een blik vooruit 

11-03-2003 Fashionista Wivina- door Pacale Baelden (Weekend Knack 11-03-2003)

15-06-2002 Opening ModeNatie 15/06/2002

Zaterdag 15 juni opende de ModeNatie in Antwerpen de deuren, een plek waar verschillende actoren uit de modewereld mekaar zullen kunnen ontmoeten. Een citaat van de woorden van Veerle Windels "De vele politici lieten als snel de voorbereide speech vallen, om in lyrische termen het gebouw, architecte Marie-José Van Hee en de initiatiefnemers te loven. Ook Wivina Demeester, net benoemd tot voorzitter van het Flanders Fashion Institute, was razend enhousiast". (De Standaard, 17/06/2002).

            

Toespraak door Wivina Demeester, Voorzitter van FFI,  bij de opening van de ModeNatie:

Enkele jaren  geleden kreeg ik het bezoek van Linda Loppa en Mark Franken. Zij hadden een vraag ‘of ik geen middelen zou kunnen vrijmaken voor de bouw van de ModeNatie, waarbinnen FFI, het mode-instituut en het ModeMuseum, een plaats zouden vinden. Het leek boeiend om hieraan creatief mee te werken. We zochten en vonden wat middelen, we geloofden in een Privaat Publieke Samenwerking en samen met zovele anderen gaven we vorm aan deze droom.

Vandaag mag het resultaat gezien zijn. Midden Antwerpen is ModeNatie en Flanders Fashion Institute  zichtbaar en herkenbaar aanwezig; vandaag wordt Antwerpen met de ModeNatie , met het van onder het stof gehaalde ModeMuseum  en met de afdeling Mode van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zichtbaar op de internationale kaart gezet. Zoals ook het St.Andrieskwartier en de Nationalestraat door de ontwikkeling van de verschillende mode- activiteiten terug zichtbaar op de Antwerpse kaart staan.

 Als ik aanvaard heb om voorzitter te worden van FFI dan is het omdat ik in Antwerpen geloof, omdat ik mode droom, ondersteund door architectuur als een nieuw handelsmerk voor Antwerpen en Vlaanderen ; omdat ik mee wil bouwen aan een huis voor gekende ontwerpers en  voor nieuwe ontwerpers;omdat ik bewondering heb voor al diegenen die meegewerkt hebben aan dit ultiem resultaat : Linda Loppa onverdroten met veel inzet en creativiteit, met een nooit aflatend pleidooi. Ze gelooft in gekende en in nieuwe ontwerpers. En internationaal is ze alom aanwezig. Marie-Josee Van Hee onderstreepte het modegegeven door haar architectuur.  Een architectuur waarmee we sinds de aanstelling van de Vlaamse Bouwmeester,  van architectuur en goede vormgeving ook een handelsmerk willen maken en Antwerpen en Vlaanderen herkenbaar op de kaart willen zetten.

In de korte periode van het voorzitterschap heb ik boeiende en enthousiaste mensen ontdekt een leren kenen. Dirk Van den Eynde, Geert Bruloot, Patrick, David en Gerdi Ze hebben zich letterlijk en figuurlijk afgesloofd om vandaag deze feestelijke dag mogelijk te maken. Niemand zou bij het begin van deze week geloofd hebben dat we hier vandaag in dit mooie en boeiend gebouw zouden staan. Mijn waardering gaat ook uit naar Marc Francken en alle partners van de NV ModeNatie, die geloofd hebben in een privaat publieke samenwerking. Zelfs als er van tijd tot tijd nog twijfels bestaan over het succes van zo’n formule dan maak ik er als voorzitter van FFI een ambitie van om dit in de komende jaren te laten slagen. Te laten slagen voor de mode-ontwerpers die vandaag ook massaal hebben geantwoord op de vraag van Geert om hier zichtbaar aanwezig te zijn,

Te laten slagen voor de stad Antwerpen die dit gebeuren volop kan aanwenden om te groeien in grootsheid. Te laten slagen voor de nieuwe ontwerpers die hun weg zoeken in de wijde wereld van fashion, commercie en kunst. Ik weet dat dit alles een niet-aflatende inzet en veel vrijwilligheid zal vragen. We rekenen hierbij in eerste instantie op alle sympathisanten van vandaag, op de Vlaamse overheid en we zijn ook blij dat we u kunnen aankondigen dat FFI in zee gaat met Fortis als partner in Fashion.

Wivina Demeester

15-06-02