Nieuw IC-treinstation te Brecht (19-12-200)

Op het traject van de Hoge Snelheidstrein (HST) zal in Brecht een station worden gebouwd, waar de pendelaars op een IC-trein kunnen stappen richting Antwerpen: het “Station Noorderkempen”. Op deze manier wordt het internationale net van de “Thalys”,  ook gebruikt voor het binnenlandse verkeer. Hopelijk wordt de file op de E19 (St-Job, ...) hiermee een beetje kleiner.

Minister Stevaert gaf onlangs wat meer details over het nieuwe station, en de ermee gepaard gaande gevolgen qua mobiliteit. Hieronder volgt een samenvatting.

Op de nieuwe lijn, komen geen stations in St.Job of Brasschaat. Het traject is daar immers te ver afgelegen van de bebouwde kom. Daarbij komt dat de capaciteit van de hoge snelheidslijn fel zou verminderen wanneer er ook tragere IR- en lokale treinen zouden rijden.

Het Station Noorderkempen zal worden uitgebouwd als een knooppunt van openbaar vervoer. Het openbaar vervoer zal voorrang krijgen in het nieuwe wegenconcept, met een te verleggen op- en afrit aan de E19, waarbij de bussen via de Bethovenstraat een eigen corridor krijgen. Er wordt ook voorzien in een fietstunnel.

Minister Stevaert stelt eveneens dat de autoparking aan het station niet te groot mag worden (ca. 150 auto’s), omdat “de parkeer- en reisfaciliteiten beperkt moeten blijven en worden bestemd voor reizigers waarvoor geen valabel voor- en natransport per openbaar vervoer mogelijk is.” Anders gezegd: je moet met de bus naar het station, niet met de wagen.

Vraag is of dit wel realistisch is. Iemand die nu met de wagen rijdt, zal  misschien door het comfort van de trein in Brecht aangetrokken worden. Maar indien hij aan het station geen parking heeft, zal hij met de wagen blijven rijden, en niet op de bus stappen. Hoe efficiënt we het openbaar vervoer ook organiseren, het zal heel wat meer tijd vragen eerst de bus en dan de trein te nemen dan met de auto te rijden. Een duurzaam mobiliteitsbeleid voeren betekent dat mensen worden aangespoord zoveel mogelijk de wagen te vervangen door een ander transportmiddel. Voldoende parkeergelegenheid aan stations hoort daarbij.