EEN jaar VLAAMSE BOUWMEESTER : iets om fier over te zijn

Ik was verheugd vast stellen hoe positief het verslag van één jaar Vlaamse Bouwmeester werd onthaald. Het doet deugd vast te stellen dat de huidige Vlaamse Regering het initiatief dat ik jaren terug heb genomen met overtuiging verder zet. Ook bij de voorstelling van het eerste jaarverslag bleek dat minister Sauwens de keuze voor een Vlaamse bouwmeester als een belangrijk onderdeel van zijn beleid beschouwt. Dat bOb Van Reeth intussen een stevige reputatie heeft opgebouwd -wat blijkt door de positieve houding van velen en het voortdurend advies dat hem gevraagd wordt- is een bevestiging dat Vlaanderen naar het model van Nederland als het ware zat te wachten op een Bouwmeester.

Het invoeren van deze nieuwe functie beschouw ik als één van mijn belangrijke realisaties als minister. Ik vind immers dat het beeld van de overheid alsof overal met bulldozers huizen worden afgebroken, niet correct is. De Vlaamse overheid moet zelf het goede voorbeeld geven en zelf een kwaliteitsbeleid voeren, ook voor de eigen gebouwen. Met Nederland als voorbeeld, koos ik ervoor om een Vlaamse Bouwmeester aan te stellen. bOb Van Reeth, de bekende en gezaghebbende Antwerpse architect, werd hiervoor door onafhankelijke derden uitgekozen. Na één jaar werken stelde hij zijn jaarverslag voor.

De opdracht van de Bouwmeester bestaat er niet in om zich op te dringen, om de "Van Reeth-stijl" te introduceren. Integendeel, hij moet ervoor zorgen dat verschillende architecturen aan bod komen. Zijn uitgangspunt is: "Architectuur en kwaliteit vind je niet, je zoekt er naar!" De keuze van een architect begint bij jezelf: bij het geven van een juiste opdracht door de opdrachtgever. Daarom is een goede projectdefinitie zo belangrijk. Van bij het begin werd hij overstelpt met allerlei vragen, een bewijs dat de nood wel degelijk bestond. En zijn aanwezigheid heeft reeds effect: "Binnen de administratie is architectuur een discussieonderwerp geworden. Meer nog, er wordt niet zozeer meer over gepraat in termen van schoon en lelijk, maar over juist op tijd, vandaags en verrassend."