ZOERSEL, WANDEL- EN FIETSGEMEENTE

1. Aanleiding

Van 9 tot 20 mei e.k. worden in verschillende Vlaamse steden en gemeenten initiatieven georganiseerd in het kader van de « Week van de  Zachte Weggebruiker ». Dit gebeurt onder coördinatie van de vzw Komimo (Komité Milieu en Mobiliteit) i.s.m. de Vlaamse overheid. Het algemene doel van deze week is bij te dragen tot de oplossing van mobiliteitsproblemen door een aangenamer verkeersomgeving te promoten voor voetgangers en fietsers.

 Verschillende steden en gemeenten nemen hieraan deel, bv. door « autoluwe schooldagen » (auto thuis laten in het woon-schoolverkeer), fietsdag voor werknemers, enz. 

In het kader van deze week zal de vzw Voetgangersbeweging de EreWimpel voor de meest voetgangersvriendelijke gemeente uitreiken. Dit jaar zal de gemeente St-Pieters-Leeuw met de eer gaan lopen. De vzw Voetgangersbeweging heeft eveneens de gemeenten uitgenodigd om haar « Charter » te ondertekenen. Hiermee verbindt de gemeente zich plechtig om zich in te zetten voor een voetgangersvriendelijk leefklimaat, inzonderheid voor mensen met een handicap, ouderen en jongere kinderen.

2. Sensibilisering

De leefbaarheid en leefkwaliteit van onze gemeente, hangt nauw samen met de verkeersleefbaarheid voor de zachte weggebruikers. Kinderen moeten zich veilig in het verkeer kunnen bewegen, met de fiets naar de winkel of naar school moet op een veilige manier kunnen gebeuren, enz. Daarom is het belangrijk dat dit thema een permanent aandachtspunt blijft van het gemeentebestuur. 

Verkeersleefbaarheid wordt niet enkel bereikt door middel van « zware (infrastructuur) investeringen ». Een heel belangrijk aspect is immers sensibilisering. Onze gemeente heeft op dit punt een belangrijke rol te spelen. Een organisatie als de « Week van de Zachte Weggebruiker » vormt een ideale aanzet om als gemeente mee op deze kar te springen. Eveneens is dit het geval met het « Charter voor een Voetgangersvriendelijke Gemeente ». 

Bijkomend voordeel is nog dat vele initiatieven bevorderend zijn voor de « sociale cohesie » in onze gemeente. Ook vanuit deze invalshoek wordt daarmee de leefbaarheid versterkt.            

  3. Voorstellen van de CVP-fractie

Zoersel moet voluit "meestappen" in de Week van de Zachte Weggebruiker. De CVP-fractie Zoersel stelt daarom het volgende voor:

1/ Zoersel ondertekent het "Charte van de Voetgangersvriendelijk Gemeente" zoals voorgesteld door de Voetgangersbeweging. Uiteraard moeten de woorden een vervolg krijgen in daden, en moeten we volop werken aan een voetgangervriendelijk beleid!

2/ Zou het niet mooi zijn mocht Zoersel volgend jaar de EreWimpel als meest voegangervriedelijke gemeente uitgereikt krijgen? We meoten hier volop voor gaan, zoals een pleog die kampioen wil worden!

3/ Met allerlei ludieke en ontspannende initiatieven moet onze gemeente aan sensibilisering doen, zodat zoveel mogelijk mensen hun voeten of pedalen (blijven) gebruiken. Denken we maar aan:

* Autoluwe schooldagen: de ouders aanzetten om hun kinderen met de fiets of te voet naar school te brengen. Laat het stalen ros eens op stal!

* Open Straatdag: voetgangers en fietsers krijgen de straat voor zich alleen. De auto is het "zwarte schaap"

* Fietsdag voor werknemers: De medewerkers van het Zoerselse gemeentebestuur komen reeds per fiets naar het werk. Maar ook de andere bedrijven kunnen op deze kar (of "fiets" ) springen!

* Met belgerinkel naar de winkel. waarom komen we niet per fiets onze boodschappen doen?

Voor meer informatie:

Wivina Demeester

Monnikendreef5,2980 Zoersel

tel. (03) 312 23 60

fax. (03)311 77 06

wivina.c.demeester pandora.be

www.demeester.be

of op volgende websites:

www.komimo.be

www.voetgangersbeweging.be

 

Wivina Demeester

- 25 april 2001 -