ZORGEN VOOR MENSEN IS WAARDE(N)VOL

 

CD&V wil dat alle mensen een zorgwaarborg krijgen zodat we in Vlaanderen iedereen kunnen garanderen dat er steeds voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aanwezig is.

Dit betekent concreet:

-    dat iedereen zijn zorg-uitgaven kan betalen

-    dat iedereen alle vormen van hoogstaande zorg kan genieten

-    de wachtlijsten in de rusthuizen, psychiatrieën en instellingen voor personen met een handicap zo vlug mogelijk weggewerkt worden

-      de mensen die zorgen verlenen op een goed statuut kunnen terugvallen en zich in hun beroep fier en goed voelen

-       dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwd milieu thuis kunnen blijven bij ziekte of handicap

-       dat de vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor zieken, senioren en personen met een handicap worden gewaardeerd en dat voor hen een volwaardige regeling wordt uitgewerkt inzake verzekering en vergoeding

-       dat mensen ten alle tijden voor hun gezondheidsrisico’s worden beschermd via een sociale zekerheid die alles dekt

-       dat de administratie minder log wordt en mensen zeer duidelijk weten waar ze recht op hebben en waar ze geholpen worden

-       dat de instellingen waar zorg wordt verstrekt minder betutteld worden en meer zuurstof krijgen om aan hun doelstellingen te voldoe

Meer info?

 

Het CD&V-zorgwaarborgplan vertelt u er meer over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zorgen voor mensen is waarde(n)vol!”