EEN WINDMOLENPARK IN DE WETSTRAAT?

De manier waarop Guy Verhofstadt regeringsonderhandelingen voert, is onrustwekkend. Met de natte vinger? Met dossiers? Met of zonder gecontroleerde cijfers? Neem nu de aankondiging over een nieuw windmolenpark op de Thorntonbank voor onze kust. Dit park zou moeten instaan voor 6 à 10% van de Belgische elektriciteitsbehoefte. Reeds verscheidene jaren bespreken we dit thema in de Commissie Openbare Werken en Energie van het Vlaams Parlement.

Nog op 22 april 2003, tijdens een hoorzitting, mochten we van deskundigen vernemen dat we, ook wanneer alle projecten worden uitgevoerd, nooit dat percentage zullen bereiken. Het potentieel bedraagt max. 2400 GWh, terwijl de totale Belgische productie 78052 GWh bedraagt. Dat is amper 3%.      

Met één zinnetje wordt dit door premier Verhofstadt opgelost, alsof hij zelf de windmolens gaat bouwen.

Ik ben een groot voorstander van alternatieve energie via windmolens, maar dan moeten dergelijke projecten op een planmatige en realistische manier worden aangepakt. Ik vrees dat Verhofstadt veel wind heeft gemaakt, maar weinig alternatieve energie.