Plan van CD&V voor meer vrouwelijke ondernemers

 

Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, is een politieke prioriteit. Daartoe stelt de CD&V werkgroep Vrouw en Maatschappij het actieplan “meer vrouwen als ondernemers voor de toekomst” voor.

Karin Zoons, (Satrima BVBA) ontving enkele weken geleden de “Womed Award” van CEZOV, het Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen. Met deze prijs wil men terecht het belang van vrouwelijke ondernemers eens extra in de verf zetten.

Creatieve, zelfstandige ondernemers zijn de basis voor meer werkgelegenheid en welvaart. Op dit ogenblik is slechts 29,29% van de zelfstandigen in Vlaanderen een vrouw. Heel wat ondernemend potentieel in Vlaanderen blijft dus onbenut. Vrouwelijke ondernemers kunnen een specifieke rol spelen in de dynamisering van de economie en bij het bereiken van een hogere activiteitsgraad. Uit onderzoek blijkt bvb. dat vrouwen zich bij het oprichten en leiden van een bedrijf meer op de lokale economie richten. En precies die lokale economie speelt zowel in het Zuiden als het Noorden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio.

Hoe wil CD&V het ondernemerschap bij vrouwen stimuleren? Een greep uit onze voorstellen:

*Bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap via gelijke toegang tot financiering door:

-specifieke projecten op te zetten naar vrouwen toe binnen het participatiefonds

-een compartiment in investeringsfondsen zoals de GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij) voor te behouden aan vrouwelijke starters

 *Verbetering van het sociaal statuut van (vrouwelijke) zelfstandige ondernemers en meewerkende echtgenotes door:

-ondersteunden maatregelen voor de combinatie arbeid en gezin

-een wettelijke regeling voor het statuut van de thuisassistent

-toenadering van de sociale rechten van zwangere zelfstandige vrouwen met die van werknemers

-een financieel haalbare vervangingsregeling voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes gedurende de zwangerschap en na de bevalling gedurende 1 jaar (via vrijstelling van werkgeversbijdragen bij aanwerving van een werknemer, subsidie voor een vliegende ondernemer, een vergoeding voor een vervanger in opleiding)

 *Erkenning van de meewerkende echtgenote door een eigen sociaal statuut