10 december 2002

Vrouwen niet langer TOP-LESS in de politiek; Vrouw & Maatschappij wil 50% vrouwelijke verkozenen met de rits

Hoe zit het met de vrouwelijke vertegenwoordiging bij de CD&V volksvertegenwoordigers?

  * 30,9 % van alle CD&V volksvertegenwoordigers (Vlaams Parlement, Kamer en Senaat samen) zijn vrouwen

  * In het Vlaams Parlement bestaat 33,3% van de CD&V fractie uit vrouwen. Ter vergelijking : bij SP en VLD is dat respectievelijk 5 en 14,3%

  Maar het kan ook voor CD&V  nog beter!

 

Algemeen voorzitster van Vrouw en Maatschappij Sabine de Bethune pleitte op 10 december voor de rits
op alle lijsten. "Dit is de enige geloofwaardige aanpak om de paritaire
democratie te realiseren. Wij zijn geen vragende partij voor één mediastunt
op één lijst. Wij zijn geen vragende partij om de oude politieke cultuur met
alleen mannen op de lijst te vervangen door alleen vrouwen op de lijst. Wij
willen een evenwichtige en volwassen boodschap brengen van vrouwen en mannen
die samenwerken op voet van gelijkheid."

De CD&V vrouwen tijdens de persvoorstelling in het Flagey-gebouw


Sabine de Bethune benadrukte tevens dat vrouwen vandaag nog altijd 'TOP-LESS' door de
politiek gaan. Dat mogen we dus allemaal letterlijk begrijpen: vrouwen
stellen het vandaag nog steeds zonder topfuncties. We staan reeds met velen
in de politiek. Maar enkele markante enkelingen uitgezonderd hebben we het
glazen plafond niet gebroken."
Sabine de Bethune reikte ook een aantal vuistregels aan voor
vrouwvriendelijke lijsten binnen CD&V:
* Het streefdoel van 50% vrouwen in alle CD&V-fracties;
* Welkom aan nieuwe en jonge vrouwen in de politiek;
* Uittredende vrouwelijke parlementsleden prominente aanwezigheid op de
lijsten;
* Erkenning van het politieke gewicht dat vrouwen op eigen kracht hebben
opgebouwd.

Het evenement werd in goede banen geleid door het jongevrouwennetwerk van
V&M. Jonge vrouwen getuigden van hun motivatie om zich in de politiek te
engageren en hun inzet in de vrouwenbeweging kenbaar te maken.