Het Huis aan de Voorne, Project voor beschermd wonen

Sylvie Bauwens schreef in de Gazet van Antwerpen (01-03-03) over het Huis aan de Voorne en andere projecten van Monnikenheide   

Zaterdag 22 juni 2002 werd het Huis aan de Voorne geopend, een project beschermd wonen van  Monnikenheide. Acht volwassenen met een matige mentale handicap kunnen hier een eigen, individuele leefsituatie opbouwen. In het Huis aan de Voorne hebben ze elk een eigen studio. Hun dagtaak vinden ze op Monnikenheide of bij de gemeentelijke diensten.Met hart en ziel hebben velen aan dit project gewerkt. ik heb dit alles met veel inzet en geloof uitgebouwd en ondersteund. Vandaag is de realisatie een feit.

 Het Huis aan de Voorne is , net als zijn bewoners, erg bijzonder. In de hal, die het hart en de ruggegraat van het huis vormt, heeft elke bewoner een eigen voordeur. Enkel de begeleider is heeft geen deur in de hal. Hij is discreet aanwezig. Zijn woning plooit zich rondom de hal heen. Zijn aanwezigheid is eerder beschermend voelbaar dan contolerend zichtbaar.

Het gebouw werd geconcipieerd volgens de principes van duurzaam bouwen. Zo wordt zonne-energie aangewend voor de productie van warm water en is er een regenwaterput.

Meer informatie over beschermd wonen en de andere dienstverlening van Huize Monninkeheide vindt je hier.

Meer informatie over het architecturale concept van het Huis aan de Voorne