VLAAMSE BEGROTING IS VERVALST

  Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven. Een begroting is vervalst, in het geval willens en wetens foutieve ramingen worden gedaan. Dit is het geval bij de Vlaamse begroting voor 2003, ingediend door de VLD-minister van Financien en Begroting.      

  Deze begroting gaat immers uit van een veel te optimistisch economisch klimaat: een groei van 2,4%, waarbij men voor de uitgaven uitgaat van 2,0% (door de eventuele opbrengsten van 0,4% in een apart potje te steken). 

  Tientallen, honderden keren, hebben ik en mijn CD&V-collega’s gepleit om voorzichtiger te zijn. Met de dag wordt duidelijk dat wij gelijk hadden, en dat de VLD-minister willens en wetens doof en blind bleef voor de realiteit. We kennen geen “economisch dipje” (dixit de minister-president), maar een structurele economische crisis. Door het non-beleid van paars-groen kan Vlaanderen hierop onvoldoende reageren.

  Enkele cijfers:

-een economische groei van slechts 1% in de periode 2001-2003;

-15.632 werklozen meer t.o.v. oktober 1999;

-een stijging van de jongerenwerkloosheid met 20% op één jaar tijd;

-8.910 collectieve ontslagen in de eerste tien maanden van 2002;

-buitenlandse investeringen dalen met 80%;

-België zakt van de 19 naar de 25ste plaats op de concurrentieranglijst.

  Intussen zakt het consumentenvertrouwen, worden er minder wagens ingeschreven, ... De federale begrotingsminister gaat uit van een economische groei van 1.03%. Duitsland gaat uit van een groei van 0,6%.

  En intussen draait de blauwe verkiezingsmolen verder, weliswaar in een “economisch dipje”...