HET VINGERTJE VAN AGALEV..., EN DAT VAN DE VLD

De verkiezingscampagne heeft nu ook het Vlaams Parlement bereikt. Een voorbeeld van een parlementair verkiezingsdebat:

VLDer Denys gaf ongezouten kritiek op de reclamecampagne van minister Vogels, waarin zij mannen aanmoedigt om in de kinderopvang te komen werken. Volgens Denys is dit een voorbeeld van het belerende vingertje van Agalev, omdat de minister een rolpatroon dat in de samenleving bestaat, wil veranderen: Als minister Vogels ideen corrigeert, geeft ze aan wat correct en wat fout is. 

  De minister van Agalev-zaken weerde zich: Als Vlamingen voor zekerheid kiezen en daarom niet willen ondernemen, spoort de VLD hen toch aan om te ondernemen. Is dat niet een belerend vingertje? En van wie moeten allochtonen Nederlands leren?