Verwezenlijkingen van paars-groen

  Na drie jaar regeren wordt het tijd om de verwezenlijkingen van paars-groen op een rijtje te zetten. Wat is er in huis gekomen van alle beloftes die werden gedaan?

  Kreeg Vlaanderen een grotere bevoegdheid in de gezondheidszorg? Kreeg de preventieve gezondheidszorg een bijkomende stimulans? Werden de wachtlijsten in de sector van de gehandicaptenzorg weggewerkt? Functioneert de zorgverzekering goed, en zijn er voldoende middelen voor? Werd de zorg voor ouderen gevoelig uitgebreid? Is er een statuut verwezenlijkt voor vrijwilligers en onthaalouders? Werd er een armoedebeleid onwikkeld? Zijn de extra sociale woningen die beloofd werden verwezenlijkt? Beschikt de kinderopvang over de instrumenten om opvang als een basisrecht te kunnen aanbieden?

  Spijtig genoeg moeten we op deze vragen negatief antwoorden. Al drie jaar volgen maatschappelijke beleidsplannen mekaar op, maar worden de concrete realisaties vooruit geschoven. Intussen kondigt Minister Vogels voor de tweede maal de uitwerking van een welzijnsbarometer aan. Die moet dienst doen als knipperlicht, om te waarschuwen dat er meer moet geļnvesteerd worden in welzijn. Betekent dit dat de Minister zelf niet in staat is haar collega’s in de Regering te overtuigen?