Succesierechten verlagen

Ik stel voor om de successierechten die kinderen moeten betalen als hun ouders overlijden, drastisch te verlagen: 0% op de eerste schijf tot 25.000 Euro, 3% op de tweede schijf tot 75.000 Euro, en 6% voor de rest. (klik hier op het voorgestelde amendement)

Twee redenen:

De Paarse federale regering  is voluit op weg naar een “Fiscale amnestie”. Zij vegen de spons over het wegsluizen van geld naar het buitenland, zonder dat het aangegeven werd. Daarmee zetten ze alle Belgen die steeds correct en eerlijk hun belastingen hebben betaald, voor schut. Dat is onrechtvaardig. In plaats van een fiscale amnestie in te voeren, die op het verleden is gericht, is het immers rechtvaardiger om naar de toekomst te kijken.

Intussen worden de schenkingsrechten in Vlaanderen verlaagd. Het is dan ook maar logisch dat ook de successierechten volgen. Als de schenkingsrechten verlaagd worden, wordt de druk op ouders groter om hun kapitaal bij leven weg te schenken. En dat is niet altijd gewenst. Want, ouders kunnen best een appeltje voor de dorst tot het einde van hun leven bijhouden.

De schenkingsrechten en de successierechten moeten dus zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, zodat iedereen de volle vrijheid behoudt om zelf te bepalen op welke manier en op welk tijdstip zij de gespaarde centen aan de volgende generatie overdragen.