Lambermont : Vlaanderen vertrekt fout !

 

« Maar ik heb de indruk dat Dewael de zaak al op voorhand had verkocht. » « Ze heeft een zwak kabinet. »

« De SP won, noch verloor bij de onderhandelingen. Of toch, Steve Stevaert had met het kijk- en luistergeld zijn hoofdprijs eerder al binnen. Al is het mooi om zien hoe de VLD die belastingafschaffing nu ook als een liberaal plan afschildert. »

  Deze en andere citaten komen niet uit de mond van de oppositie. Ze zijn van VLD-fractieleider Denys en van De Standaard. Lambermont heeft dan toch zijn ei gelegd, en de Vlaamse regering heeft het geweten : nieuwe bevoegdheden, vers geld en een stoelendans. De bevoegdheden zijn te schraal, uitgezonderd voor de regionalisering van de gemeente- en provinciewet. Het geld zal leiden tot een nieuwe « gratis-campagne », in plaats van het verstandig te investeren in de toekomst

  De Vlaamse regering heeft tot hiertoe geen blijk gegeven van goed bestuur. De herschikking in de Vlaamse regering is dit weer niet!

Dua verliest twee belangrijke landbouwbevoegdheden (afzet van land- en tuinbouwproducten en het landbouw-investeringsfonds aan Gabriėls. Dus ook geen coherente bevoegdheidspaketten in Vlaanderen !

En dan opnieuw André Denys, die eist dat Jaak Gabriėls op zijn nieuwe kabinet van Economie een cel aanstelt die zich specifiek met landbouw bezighoudt! 

  Intussen is minister-president Dewael ook minister van « Beter Bestuurlijk Beleid ». Eerste les : geef de ministers coherente bevoegdheidspaketten. Dat zou goed zijn voor de ambtenaren, die het beleid moeten voorbereiden en uitvoeren, en voor de « burger-klant.