04-04-01 Minder geweld en meer sociale cohesie


 

Ik verslikte mij verschillende malen toen ik over het ‘CVP-voorstel’ inzake wettige zelfverdediging hoorde. Geweld in de wet toelaten om zijn eigendom te verdedigen. Wat hebben we nu weer?

Nee ik kan het daarmee niet eens zijn.

Het is goed dat we onszelf en onze eigendom zo goed mogelijk kunnen beschermen, maar dat we daarvoor in de wet moeten schrijven dat we geweld mogen gebruiken, dat wringt bij mij.

Tegen het algemeen gevoel van onveiligheid en tegen de echte onveiligheid zijn andere en betere middelen. We moeten de sociale cohesie versterken en weer de sociale controle aanvaarden als element in de samenleving. En dit alles ondersteunen door een goede politiebewaking. Daarmee zullen we verder komen dan het individu nog verder te bevestigen in zijn individualisme door nu ook nog zijn eigendom te laten verdedigen door het gebruik van geweld. Elkaar weer meer ontmoeten, verbondenheid creëren onder de mensen, wat meer gemeenschapsleven organiseren zal ons helpen om ons goed als goede rentmeesters te bewaren voor onze kinderen.