IK WIL EEN MOOI, PROPER EN VEILIG VLAANDEREN

De Vlaamse overheid kan best een administratieve boete invoeren, onmiddellijk te betalen door de vervuiler die de openbare weg of openbare plekken bevuilt.

Vlaanderen is immers vuil, en op sommige plekken zelfs ronduit smerig. Je kan langs geen enkele straat of voetpad fietsen of wandelen, of je komt er zwerfvuil tegen.

We zijn allen te laks, om hieraan iets te doen. Het Vlaams Gewest haalde in 2002 liefst 2500 ton (!) afval op. Per kilometer weg is dit 400 kg. Wat dit aan u, de belastingbetaler, kost? 3 miljoen Euro (120 miljoen BEF)! 

Dit kan niet meer. We moeten Vlaanderen terug proper maken. Het doel van de boete is om Vlaanderen terug proper te maken, niet om de geldpot te vullen. Op twee vlakken zullen we winnen: