PAARSGROEN EN DE PERS

 

Le Monde en het NRC. Twee gezaghebbende kwaliteitskranten in onze buurlanden. Eén gelijkenis: allebei schreven ze een volle pagina over België. Deze keer niet over de lekkere pralines, de Antwerpse mode of over Dutroux. De kranten hadden het over “Verhofstadt en de pers”.

 

Over:

·        Hoe Verhofstadt naar de voorzitter van de Europese Commissie belt, om te eisen dat Derk-Jan Eppink, EU-ambtenaar en vroeger journalist, wordt afgedankt indien hij niet zou ophouden met het schrijven van kritische artikels over Paarsgroen. 

·        Hoe medewerkers van de premier naar redacties bellen met de boodschap om een anti-Europese uitspraak van minister Vande Lanotte toch zeker niet op te nemen.

·        Hoe journalisten voor de zoveelste keer gratis met het regeringsvliegtuig naar Benin mogen, omdat België daar een projectje heeft.

 

Mijn mening: Liever het eerlijke “geen commentaar” van Jean-Luc Dehaene, dan het gemanipuleer van Verhofstadt.