Wat vind je op deze webstek?

Op de startpagina vind je onder ACTUEEL de laatste artikels die verschenen op de webstek

Links: interessante links naar sites omtrent welzijn en gezondheidszorg, architectuur, wonen en duurzaam bouwen, taal, cultuur en kunst, mode, politieke sites en sites van de overheid

De verschillende rubrieken:

CD&V: programmapunten van CD&V, nieuws en beschouwingen over de christen-democratie

Nieuw: in chronologische volgorde alle artikels en teksten die verschenen op de webstek

Uitlaat: kritische beschouwingen bij de (politieke) actualiteit

Uw vertegenwoordiger: overzicht van parlementaire initiatieven van Wivina Demeester (vragen aan de ministers, voorstellen van resolutie, voorstellen van decreet, moties)

Thematische rubrieken ( Zonevreemde woningen t.e.m. vrijwilligerswerk): beschouwingen, standpunten, voorstellen, initiatieven en realisaties van Wivina Demeester of de CD&V-fractie per beleidsdomein

Antwerpen en Zoersel: over initiatieven in de Zoerselse gemeenteraad, en thema's die belangrijk zijn voor Antwerpen of Zoersel

Monnikenheide-kunst-architectuur-mode: informatie over engagementen en interesses buiten de politiek

Standpunten: standpunten over een bepaald thema

Recht van Antwoord: overzicht van bijdragen aan het programma “Recht van Antwoord”

Gelezen en geleerd:gelezen of gehoorde wijsheden

Archief: overzicht van interviews en verslagen van werkjaren.