CVP-voorstel : Onroerende Voorheffing naar gemeenten

  Samen met enkele collegaís, heb ik een voorstel van decreet uitgewerkt dat de opbrengst van de onroerende voorheffing volledig toevoegt aan het Gemeentefonds. Dit betekent dat er 4,5 miljard BF bij de 46 miljard bijkomt. Op die manier zou het bedrag van het gemeentefond met 10 % stijgen.

  Dit voorstel geeft een antwoord op de bekommernis om de financiŽle toestand van de gemeenten veilig te stellen. De federale en Vlaamse regering nemen steeds meer maatregelen op de (financiŽle) kap van de gemeenten. De gemeenten zijn verplicht om hun belastingen te verhogen, om zodoende hun extra uitgaven of minder inkomsten te compenseren (politiehervorming, hervorming personenbelasting, hervorming intercommunales, enz.). Dexia heeft berekend dat het financiŽle resultaat van de gemeenten in 2006 catastrofaal zal zijn : waar vandaag nog een overschot wordt geboekt van 13 miljard, zullen de gemeenten in 2006 voor 57 miljard in het rood staan.

  Het CVP-voorstel moet helpen om deze financiŽle ramp te vermijden. Dit is in het belang van de gemeenten en dus vanÖ de gemeentelijke belastingbetaler!