Het Vlaamse Onderwijs in een lerende samanleving

 

Multiculturele scholen in een multiculturele samenleving

 

Multiculturele scholen in een multiculturele samenleving

Minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, heeft verklaard dat ze een uitzondering wil toestaan op de aanvaardingsplicht, waardoor scholen alle leerlingen die zich aanbieden zouden moeten inschrijven. In haar visietekst ‘Naar een geďntegreerd gelijke kansenbeleid binnen het onderwijs’ stelt de Minister dat ze het inschrijvingsrecht voor ouders in een decreet  wil vastleggen. De bedoeling hiervan is vooral dat scholen geen allochtone kinderen meer zouden kunnen weigeren.

  Hiertegen kwam reactie vanwege de multiculturele scholen. Zij handhaven nu dikwijls een percentage allochtone kinderen van dertig tot vijftig percent. Dit waarborgt de beste kansen voor alle kinderen. Allochtone leerlingen hebben  immers vaak specifieke  zorgbehoeften. Om die te kunnen geven, is het best dat dit aantal kinderen niet te groot wordt. Autochtone ouders halen veelal hun kinderen van een multiculturele school  op het moment dat het aantal allochtone leerlingen een bepaald percentage overstijgt. De school wordt dan een concentratieschool. Ook vele allochtone ouders halen vervolgens hun kinderen van deze school omdat ook zij vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ten slotte verdwijnen een aantal van deze scholen. Niemand heeft baat bij deze situatie.

  Naast het beschermen van de bestaande multiculturele scholen is het noodzakelijk dat via lokaal overleg tussen de scholen ook de witte concentratiescholen worden gestimuleerd meer allochtone leerlingen  in te schrijven. Meestal weigeren zij niet actief allochtone leerlingen, maar  blijkt wel dat allochtone ouders ervoor terugdeinzen hun kinderen naar een witte school te laten gaan. Lokaal overleg waarbij alle  scholen van alle netten zich engageren een deel allochtone leerlingen op te nemen waarborgt het best dat elk kind de onderwijs- en ontwikkelingskansen krijgt waar het recht op heeft.  Multiculturele scholen zijn de beste weg naar integratie en de beste voorbereiding op het leven in een multiculturele samenleving.