Nieuwsbrief 1  December '01

 Beste lezer ,

            

Hierbij krijgt u de eerste nieuwsbrief van Wivina Demeester, gewezen Minister en  Vlaams Volksvertegenwoordiger. Vanaf nu zal u regelmatig informatie krijgen over de meest recente bijgragen op de website van Wivina Demeester  www.demeester.com . Dit om nog beter met u te kunnen communiceren en dialogeren. Uw reacties op de inhoud van de nieuwsbrief en de website zijn dan ook van harte welkom bij wivina.c.demeester@pandora.be. U kan ook een seintje geven als u nog geļnteresseerden kent die de nieuwsbrief nog niet krijgen, of indien u de nieuwsbrief niet wil ontvangen.
_________________________________________________________________________________________________________________________  

 In 2002 wensen we u tedere harmonie en verbondenheid met al uw vrienden 
  

Paul en Wivina Demeester-De Meyer 

 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

Inhoud

1. Nieuwe artikels op de website

2. Dossier Deurganckdok

3. De begroting van de Vlaamse Regering

4. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

Nieuwe artikels op de website

Begroting 2002 is niet realistisch

 

Toelichting bij het goedgekeurde decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

Schulden: wie wordt er beter van? 

Het voorontwerp van decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk: wat zijn de doelstellingen?

 

Dossier Deurganckdok

Op 12 december keurde het Vlaamse Parlement het decreet goed, waarmee de werken aan het Deurganckdok opnieuw kunnen aangevat worden. Vandaag ligt op de Antwerpse Linkeroever een immense bouwwerf gewoon stil. Reden: formele procedurefouten. Dit kost de belastingbetaler dagelijks 18 miljoen frank. Als Antwerpen ook morgen nog een bloeiende wereldhaven blijven, dan moesten deze werken zo snel mogelijk opnieuw aangevat worden. Ik heb mij met hart en ziel op dit dossier toegelegd, met resultaat! U leest er meer over in het speciale dossier op mijn website.

 

De begroting van de Vlaamse Regering

  De laatste weken werd in het Vlaams Parlement de begroting voor volgend jaar besproken. Vanuit CD&V kwam er felle kritiek hierop. U kan zeggen: « dat is oppositiepraat ». Maar onze beweringen worden wel gesteund door een heel aantal gezaghebbende instituten, zoals de SERV. Mijn kern van kritiek is: de regering stelt een begroting voor, waarvan ze zelf goed weet dat ze niet klopt. Toen het goed ging, heeft men te veel uitgegeven, zodat er nu niets meer in kas zit. Dat wil men echter niet toegeven, zodat men truukjes moet gebruiken. Ook hierover kan u meer lezen in mijn uitgebreidere beschouwingen

 

De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

Reeds maanden is er een probleem met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. De toestand wordt steeds dramatischer. Vele ouders zijn vandaag tevergeefs op zoek naar geschikte residentiėle zorg voor hun kind. Vanuit de sector zelf en vanuit de verenigingen van ouders klinken de noodkreten steeds luider. Minister Vogels voorziet op de begroting volgend jaar 800 miljoen extra. Dat bedrag komt te laat, en is bovendien veel te klein om de wachtlijsten voor de residentiėle sector weg te kunnen werken. In het Vlaams parlement heeft de CD&V fractie de minister hierover herhaalde malen ondervraagd. Ook op mijn website heb ik hier aandacht aan geschonken.

Brief aan minister Vogels

  
Wat heeft Vogels over voor 'haar' PAB?

 

Een oplossing voor de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg?(09/07/01)