Investerinsgplan NMBS: Vlaanderen verliest!

In de commissie openbare werken, had het Vlaams Parlement zich unaniem heel kritisch opgesteld tegenover het investeringsplan van de NMBS. Zowel de meerderheid als de oppositie  had zware kritiek op de 60/40-verhouding (voor elke 60 frank dat in Vlaanderen geïnvesteerd wordt, moet ook 40 frank in Wallonië geïnvestereerd worden, nuttig of niet), en omdat de investeringen voor Zaventem en de havens  van nationaal belang zijn, en  dus sowieso uit de 60/40-verhouding moeten.

Nog maar eens werd echter duidelijk dat de Franstalige politici België regeren. Vlaanderen heeft een premier gekregen, maar de echte macht zit in Wallonië. De federale regering heeft helemaal geen rekening gehouden met de mening van het Vlaams Parlement. De uiteindelijke beslissing is zelfs bijna Kafkaïaans: niet de investeringen in de Antwerpse haven zijn van nationaal belang, maar wel de spoorlijn Brussel-Luxemburg (de « couponnekestrein » dus!). De Antwerpse haven levert elk jaar 132 miljard frank op die naar de schatkist gaat, en toch moet Vlaanderen in de praktijk instaan voor de spoorweginvesteringen. Alle grotere Waalse steden zullen een snelle verbinding krijgen met Brussel. De snelste rit van Hasselt naar Brussel zal via lopen via…  Is het toeval dat de beslissing op de Franse Nationale Feestdag werd genomen?

En dan slaagt de Vlaamse regering, bij monde van minister-president Dewael  erin dit akkoord te verkopen als een eerbaar compromis, want… Vlaanderen mag meebetalen voor de investeringen in Antwerpen, zodat deze sneller kunnen uitgevoerd worden. Zoveel hypocrisie heb ik in mijn politieke carrière zelden meegemaakt.