OVER MOBILITEITSCIJFERS

 

Er wordt de laatste tijd nogal met cijfers gegoocheld. Zo ook met cijfers over mobiliteit. In de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement trachten we een beter inzicht te krijgen over hoe we ons in Vlaanderen verplaatsen. Wat ik uit de besprekingen leerde?

 

1.      We beschikken over zeer veel cijfers over hoe en hoeveel we ons verplaatsen;

2.      De mensen verplaatsen zich steeds meer en meer;

3.      Het vervoer blijft in zijn totaliteit stijgen;

4.      De wegenisinfrastructuur is niet uitgebreid;

5.      Het aantal busritten stijgt vooral bij de 65-plussers en bij de 16 tot 25-jarigen;

6.      We weten niet of de stijging van het busvervoer gepaard gaat met een daling van het autovervoer;

7.      We kennen niet het effect van de beleidsmaatregelen op het energieverbruik, op de milieu-effecten, op het verplaatsingsgedrag, op de verschuiving van het individueel vervoer naar het openbaar vervoer, enzv.;

8.      We meten veel, maar hebben geen zich op evoluties;

9.      Elke doelmatigheid van de beleidsmaatregelen ontbreekt.