KRITISCH TEGENOVER “LERARENDIRECT”

Bestaan er nog liberalen? Ik dacht steeds dat de liberalen stonden voor: “minder staat, meer privé”. Neem nu het onderwijs. VLD-Minister Vanderpoorten zou dan toch blij moeten zijn dat het vrij onderwijs zo goed scoort en zoveel vertrouwen geniet bij de ouders, van alle gezindten. Het is daarom des te merkwaardiger dat mevrouw Vanderpoorten zo huiverig staat tegenover het katholiek onderwijs.

Een recent voorbeeld: in het najaar zal zij de e-mailnieuwsbrief “Lerarendirect” starten.  Hiermee zal zij rechtstreeks in contact treden met leerkrachten die een e-mail hebben. Dit is zeker niet slecht, zolang het blijft bij informeren. Maar blijft het daar bij? Volgens mij is de angst van “de Guimardstraat” zeker niet zonder reden  (zie “Forum”, september 2003): “Gaat het hier niet ronduit over de promotie van het beleid van de onderwijsminister?” Is het toevallig dat er over minder dan een jaar verkiezingen zijn? En waarom krijgen de vele andere onderwijstijdschriften (uitgegeven door de netten zelf) geen enkele subsidie? Ook zij zorgen toch voor een goede, én correcte informatie.