CD&V dient resolutie in voor tijdige indiening van onderwijsdecreten

CD&V diende een resolutie in die bepaalt dat elke maatregel die betrekking heeft op het volgend schooljaar voor de Paasvakantie in het Vlaams Parlement ingediend moet worden, en dat omzendbrieven m.b.t. het nieuwe schooljaar ten laatste op 1 juni op de scholen toe komen.

Hiermee reageren we tegen de laattijdigheid waarmee het onderwijsdecreet XIV wordt ingediend door de Vlaamse Regering. Het gevolg van deze laattijdigheid is

1) scholen werken reeds sinds 01/09/2002 op basis van omzendbrieven die 'onder voorbehoude van goedkeuring' worden opgelegd, maar alle rechtsgrond missen, gezien het decreet waarop ze zijn gesteund er nog niet is...

2) Directies en schoolbesturen worden worden nog tijdens de zomervakantie met nieuwe maatregelen opgezadeld.

Het volledige persbericht

De tekst van de resolutie