Een verklarende begrippenlijst voor Paars-Groene politiek:

 

“Primaat van de Politiek”: De politiek moet terug de teugels in handen nemen. Opnieuw politiek bestuur van overheidsbedrijven als NMBS, De Post, enz. Politisering. Ook wel genoemd: “Politiek van de Primaat”. Zie ook: “Beter Bestuurlijk Beleid”

“Confederalisme”: Staatsstructuur vertrekkende van aparte deelstaten die sommige bevoegdheden toewijzen aan de centrale staat. Volgens VLD-top synoniem van  “federalisme”, waar de centrale staat bevoegdheden toewijst aan de deelstaten. Binnen VLD synoniem voor: “het was maar om te lachen”.

  “Open Debat Cultuur”. Begrip uitgevonden door commercieel communicatie- en regeringsadviseur Slangen. Kunstgreep om onenigheid binnen regering te verdoezelen. Vindt toepassing in: “Francorchamps-open-debat-cultuur”, “Nepal-open-debat-cultuur”, “Startbaan-Zaventem-open-debat-cultuur”, enz. 

  “Actieve Welvaartstaat”: Verkiezingsterm van Paars-Groen eind vorige eeuw. Tegendeel van gang van zaken begin deze eeuw, nu vooral het begrip “Actieve Uitvaartstaat” wordt gebezigd. Begrip vermeld op “Index”, lijst met verboden woorden van Guy Verhofstadt. 

  “Snel en Efficiënt”: Begrip gebezigd bij het begin van Paars-Groen, eind vorige eeuw. Om evidente redenen vlug verplaatst naar de Index, lijst met verboden woorden van Guy Verhofstadt.

“Nieuwe Politieke Cultuur”: Kunstgreep erop gericht om in de plaats te treden van de “oude krokodillen”. “Hypocritische Politieke Cultuur”. Tegendeel van “Correcte Politieke Cultuur”.   

  “BBB – Beter Bestuurlijk Beleid”: Kunstgreep erop gericht om zoveel mogelijk postjes binnen het ministerie in te palmen voor eigen partijleden. Synoniem voor “Beter Betaalde Benoemingen”. Zie ook: “Primaat van de Politiek”