Individualisme of verbondenheid ?

  De leden van de huidige coalitie huldigen het individu en het individualisme. Ze gaan uit van rechten van de burger zonder plichten. En als het maar kan wordt alles best ‘gratis’.

Tijdens de Vlaamse conferentie over de Kleurennota stelde minister Landuyt van werkgelegenheid het helemaal bont : " Ik ben niet bekommerd over de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe minder de mensen moeten werken, hoe gelukkiger ze zullen zijn. Diegenen die willen werken, zal ik natuurlijk niet tegenhouden, men moet de zotten vrij laten". Uiteraard kon zijn disputant, Philippe Muyters van het VEV hiermee niet instemmen.

  Het wordt daarom steeds duidelijker dat de Christen Democratie een belangrijke rol te vervullen heeft. De Christen Democratie wijst immers op de verbondenheid van mensen, zonder dewelke een samenleving zal aftakelen tot een groep individualistisch ingestelde burgers. Of vergelijk het met een mierennest die zich kenmerkt door verbondenheid, een goed draaiende samenleving van mieren waar elkeen bijdraagt tot de gemeenschap door samen te werken, tegenover een visbak met allerlei exotische vissen die naast elkaar rondjes zwemmen, doelloos en wachtend op wat eten.

  Wij willen geen samenleving "van « gefortuneerde asielzoekers »,van mensen die zich van de samenleving kunnen onttrekken in beveiligde villaparken, met eigen elitescholen en een specifieke gezondheidszorg" Luc Huyse);…. “van mensen  op de vlucht voor hun eigen samenleving, op zoek naar een veilige wereld waarin ze politiek met rust worden gelaten, zoals de echte asielzoekers. Allebei zonder werk, want de een mag niet, de ander hoeft niet. En allebei eenzaam, gevangen in een wereld van louter lotgenoten, de een verveeld na het zoveelste potje tafeltennis, de ander uitgekeken op de alsmaar stijgende beursindex”( Willem Trommel).

Nee, we willen een samenleving waarin we zorg dragen voor mekaar en samen werken aan een wereld waarin plaats is voor elke mens.

Gelezen: "De maatschappij dat zijn wij", Peter Peene, nationaal voorzitter Davidsfonds in : Omtrent januari 2003