CVP stelt voor opbrengst onroerende voorheffing van het Gewest toe te voegen aan het Gemeentefonds.

 

Het Gemeentefonds is een pot van ongeveer 46 miljard, die  verdeeld wordt over de Vlaamse gemeenten. Deze 46 miljard bedragen ongeveer 20% van de totale middelen van de gemeenten.

  De huidige regering heeft onlangs een plan goedgekeurd om het een en ander te wijzigen.

  *Ook het geld uit het Investeringsfonds (5 miljard)(bestemd voor vnl. onroerende investeringen) en een deel van het geld van het Sociaal Impulsfonds (4 miljard)(bestemd voor investeringen om sociale achterstelling weg te werken) en 1 miljard dat vroeger naar de provincies ging, zouden toegevoegd worden aan het « nieuwe Gemeentefonds ».   

*De manier waarop de nieuwe pot van 55,5 miljard zou verdeeld worden over de verschillende gemeenten (« verdelingscriteria ») zou eveneens worden aangepast.

  Dit zouden goede ideeën kunnen zijn. Maar dan moeten we weten hoe dit ingevuld zal worden. Een administratieve vereenvoudiging, minder voogdij en meer partnerschap, zijn allemaal goede ideeën die komen uit het Pact dat de vorige regering met de gemeenten heeft afgesloten. De nieuwe verdelingscriteria zouden rekening gaan houden met de « centrumfunctie » en met de « fiscale draagkracht » (aantal rijke of arme inwoners) van de gemeente. Dit was vroeger ook al het geval. Zullen de  nieuwe criteria niet worden gemaakt « à la tête de la commune »?

  En gaan  de gemeenten nu eigenlijk meer geld krijgen? Het persbericht dat de regering onlangs heeft verspreid, is heel intrigerend. Er staat het volgende in:

« De hervorming van het Gemeentefonds bevat op hoofdlijnen drie cruciale elementen van vernieuwing :

-…

-een nieuw wijze van vaststelling van de jaarlijkse dotatie aan het Gemeentefonds ;

-… »

In de daaropvolgende uitleg lijkt het tweede streepje echter wel geschrapt te zijn. Geen woord erover. Zou het kunnen dat de regering het hierover niet eens is, en het tweede « cruciale element » in het persbericht vergeten te schrappen is? Minister-president Dewael heeft in een onderhoud met een aantal burgemeesters wel beloofd dat er significant meer geld zal zijn, maar in de kranten heeft hij weer wat gas teruggedraaid.

  Samen met enkele CVP-collega’s, heb ik echter een voorstel: de opbrengst van de Onroerende Voorheffing die  nu naar het Vlaams Gewest gaat, bedraagt ongeveer 5 miljard. Zou het niet veel simpeler zijn, om deze vijf miljard ook aan het Gemeentefonds toe te voegen ? Zo krijgen de gemeenten wat meer financiële ademruimte, en doen we iets aan de administratieve vereenvoudiging.