Gratis electriciteit : een Vlaamse of federale bevoegdheid ?

 

De Vlaamse regering wil meer electriciteit gratis aanbieden, als sociale maatregel. De federale minister Deleuze (groenen) wil dit niet, want anders « moet iemand in Charleroi meer betalen dan in Brasschaat ».

 

Enkele bedenkingen :

v     Gratis electriciteit is geen sociale maatregel. In feite loopt de maatregel vooruit op de volledige vrijmaking (voor particulieren op 1/7/2003) van de electriciteitsmarkt. Vanaf dan kan je electriciteit kopen waar je wil, en zullen de prijzen verlagen.

v     De maatregel van de Vlaamse regering is onzinnig. Mensen die hun electriciteit niet meer kunnen betalen, moet je op een andere manier helpen (bestaansminimum, budgetbegeleiding, …) dan door een hoeveelheid electriciteit dan maar gratis te leveren.  

v     De discussie die Deleuze voert, is niet relevant. Hij sluit zijn ogen voor de realiteit van morgen, wanneer er sowieso een prijsverschil zal zijn, al naargelang waar je je electriciteit zal kopen. Zeggen dat het verkopen van electriciteit tot 30 juni 2003 « een openbare dienst » is, en vanaf 1 juli niet meer, is onzin.

v     Deleuze vergelijkt de electriciteit met een postzegel : «ook een postzegel kost in Brasschaat even veel als in Charleroi ». Eens kijken hoe lang dat nog duurt. Hoe eerder ook de markt van de post wordt vrijgemaakt, hoe beter voor de consument! In plaats van zich te verkijken op de bestaande monopolies, zou een federale minister zich beter druk maken met het tempo van veranderingen bij De Post!