REGEREN VANUIT EEN IVOREN (GROENE?) TOREN

Minister Vogels heeft beslist! Er komt een jeugdgevangenis in Ekeren. Dit is een echt voorbeeld van een ivoren torenpolitiek. Zonder overleg met het district of met de stad, zonder overleg met de buren, werd Ekeren voor dit voldongen feit geplaatst.

De reden is duidelijk: Er moest snel een locatie gevonden worden omdat het voorziene budget nog snel moest worden opgebruikt. Anders was het kwijt voor volgend jaar... Maar had minister Vogels dit niet eerder in de gaten?

  De minister had veel beter haar dossiers goed opgevolgd, en reeds langer uitgekeken naar plaatsen die veel meer geschikt zouden zijn (bv. de vele verlaten legerkazernes in de streek). De inplanting van de jeugdgevangenis in Ekeren is vragen om moeilijkheden: het is gelegen naast een asielcentrum, naast een centrum voor meisjes met sociaal-pedagogische problemen, naast een bejaardeninstelling en naast een centrum voor buitenschoolse kinderopvang.

  Bovendien: het is gelegen in een bos, waarvoor vele bomen zullen moeten wijken. Dat de minister zelfs dit niet heeft gezien...