Bond een beetje high?

De Gezinsbond stelt dat de nieuwe paars-groene drugswetgeving minderjarigen discrimineert (sic!) omdat ze geen drugs mogen gebruiken.

De Bond deelt verder mee dat jongeren die drugs gebruiken niet moeten gestraft worden, maar geholpen, en dat de overheid meer aandacht moet hebben voor preventie.

Ik vraag mij af:waar heeft De Bond het over? Natuurlijk is iedereen het erover eens dat mensen met een drugsprobleem niet moeten gestraft worden maar geholpen. Dat staat niet ter discussie. Deze optie werd reeds door de vorige regering genomen. Dat betekent evenwel niet dat het gebruik van drugs moet gelegaliseerd worden. Immers:

1)      Als drugs illegaal blijven is er steeds een wettelijke basis om op te treden, en ook dealers en producenten op te sporen (via opsporing van de gebruikers). Deze basis valt weg bij een legalisering van drugs.

2)      De overheid kan steeds doorverwijzen naar de hulpverlening. Indien het gebruik van drugs gelegaliseerd wordt, wanneer is er dan een probleem en wanneer moet iemand dan geholpen worden?

3)      De overheid kan geen geloofwaardig preventie- en ontradingsbeleid voeren wanneer ze zelf het signaal geeft dat het gebruik van drugs OK is door het te legaliseren. Na de aankondiging van de nieuwe drugswetgeving zijn er in de Vlaamse begroting geen extra middelen voorzien voor preventie. Preventie is nochtans bij uitstek een Vlaamse bevoegdheid.

Ik veronderstel toch dat de Gezinsbond wenst dat de overheid gezinnen ondersteunt in hun opvoedende taak. Dat betekent in de eerste plaats ook dat de overheid zelf grenzen stelt en deze durft te handhaven. Laten we het er maar ophouden dat dit persbericht opgesteld werd na een ritje in één van de treinen waar een cannabis-geur ronddwaalde…