Drugs: Neen Bedankt!

  De socialistisch-liberale-groene regering zet de deur open voor drugs. Ze is erin geslaagd om de moeizaam opgebouwde boodschap « drugs, neen bedankt ! » onderuit te halen. « Eigen Ik Eerst » komt in de plaats.

  Daarbij komt dat de nieuwe regeling helemaal niet duidelijk is. De ministers van Justitie en van Volksgezondheid houden er elk een andere interpretatie op na.

  Tegen het bezit van cannabis (dat niet problematisch is en geen overlast veroorzaakt) is geen enkele justitiėle reactie mogelijk (geen proces-verbaal, geen uitnodiging voor een gesprek, geen contact met de ouders, school, enz.). Het geregeld gebruiken van cannabis zal niet als problematisch beschouwd worden. Maar hoe kan de politieman weten wanneer het bezit problematisch is, als er geen registratie mag gebeuren van cannabisbezit?

  Nog een andere vraag : het bezit en individueel gebruik van cannabis wordt mogelijk. Maar het verhandelen ervan (nog) niet. Op welke wijze zal de handel en productie van drugs opgespoord kunnen worden wanneer het bezit van het product principieel geen reactie van de politie meer kan verantwoorden??

  Ikzelf ben tegen de legalisering of gedoogbeleid van drugs! Dat wil niet zeggen dat we de drugsgebruikers in de gevangenissen moeten opsluiten. Integendeel : we moeten deze mensen helpen. Maar voorkomen is beter dan genezen! We moeten het gebruik van drugs ontraden, en onze kinderen beschermen tegen deze verslaving