PAARS-GROEN EN ESSENTIELE DEONTOLOGIE:

GAAT NIET SAMEN

De overheid en de politici moeten een voorbeeld zijn voor de mensen: een overheid kan niet eisen dat belastingen correct betaald worden wanneer de politici zelf hun belastingen zouden ontduiken. We kunnen niet eisen dat de mensen de verkeersregels respecteren, wanneer politici zelf zeggen dat ze gemakkelijk 211km/uur rijden. 

Het gaat dan over normen! Het debat over normen gaat niet over “het opgestoken vingertje”. Het gaat wel over een manier van samenleven, over de essentiële beginselen van met elkaar omgaan. Dat is niet ouderwets, of “rechts-conservatief”. Dat is toekomstgericht!

Het is logisch dat Paars-Groen kost wat kost dat normendebat wil ontwijken. Een recent voorbeeld van hoe Paars-Groen de essentiële deontologie aan zijn laars lapt, is de “belastingreclame”: Minister Reynders die volop spotjes laat lopen waar de mensen wordt gevraagd om “eens naar hun loonfiche te kijken”. Op kosten van de belastingbetaler wordt duidelijke verkiezingspropaganda gemaakt. 

Wanneer de excellenties het spotje hadden weggelaten, had onze loonfiche er nog beter kunnen uitzien... En wanneer de federale regering zijn lasten niet  had doorgeschoven naar de gemeenten en naar later, zou ook ons belastingbiljet en dat van onze kinderen later er wellicht beter uitzien...