« OPEN CVP »

 

Enige beschouwingen over de vernieuwing van

onze Christen Democratische partij.

 

 

De laatste weken lijkt het wel alsof sommige partijgenoten het vernieuwingsdebat in de pers willen voeren, i.p.v. in de partij zelf. Op zich zou dit niet slecht zijn. Hoe meer dynamiek het vernieuwingsproces krijgt, hoe aantrekkelijker het wordt om ook « de buitenwereld » ervan op de hoogte te brengen… Waar dit bij de meerderheidspartijen door de pers positief onthaald wordt («open debatcultuur »), wordt dit bij de CVP geďnterpreteerd als « een verdeelde partij ».

  De twisten binnen de partij die de vorige weken naar buiten kwamen, hebben immers meer te maken met de manier waarop het debat gevoerd wordt, dan over de inhoud van het debat zelf. De tekst « Elke Mens Telt », een visietekst ter voorbereiding van het congres in september, laat volgens mij immers genoeg ruimte voor een moderne Christen Democratische visie. Het debat in termen als « centrum », « centrumlinks » en « centrumrechts » is volgens mij niet meer van deze tijd. De Christen Democratie is een eigen politiek concept dat een eigen plaats heeft in het politieke forum. De discussie over de « marsrichting » van de partij, moet daarom volgens mij in een betere context worden geplaatst. Op sommige domeinen zal de Christen Democratie wat meer vasthouden aan bestaande waarden (misschien met een nieuwe invulling of een ander moderner taalgebruik), op andere domeinen zal de Christen Democratie zeer vooruitstrevend moeten zijn.

  De naam van de partij is van tweede orde, en volgt op een inhoudelijke herbronning. Wat mij betreft, hoeven we niet bang te zijn om duidelijk aan te geven dat wij een Christen Democratische partij zijn. We hoeven niet bang te zijn dat de « C » afstotend werkt voor vele jongeren of voor mensen die niet katholiek, laat staan praktiserend zijn. De « C » moet immers ook de « C » van « Communicatie » zijn… En waarom zouden we ons daarom niet herdopen tot « Open CVP » ?