Binnenvaart: een goed alternatief voor de vrachtwagen

Indien we willen vermijden dat onze Vlaamse wegen stilaan helemaal zouden dichtslibben -wat uiteraard nefast zou zijn voor onze economie-, dan moeten we gebruik maken van alternatieven voor het wegvervoer. En van die alternatieven die soms wel eens worden onderschat, is de binnenvaart.

Dankzij de vorige Vlaamse regering, met de CVP, werd een begin gemaakt met het opwaarderen van de binnenvaart: vaarrechten werden verlaagd, "toerbeurt"-systeem werd afgeschaft, subsidies werden gegeven om verouderde schepen te slopen en om kaaimuren aan te leggen in de kanalen. Gelukkig zijn we nu op de goede weg. Getuige de volgende gegevens:

-het bouwprogramma voor nieuwe kaaimuren is in volle uitvoering: meer dan 50 dossiers werden al goedgekeurd. Bedrijven die hieraan participeren, hebben toegezegd om 155 miljoen ton over de waterweg te vervoeren over een periode van 10 jaar: een volume dat overeenkomt met meer dan een half miljoen vrachtwagens per jaar.

-de binnenvaarders hebben de afgelopen zes jaar meer dan 7 miljard eigen geld gestoken in investeringen.

-in 1999 waren vijf binnenvaart-terminals voor containers operationeel. In 2000 en 2001 komen daar nog vier bij. -het "Binnenvaart Intelligent Vraag- en Aanbod Systeem (BIVAS) is een Vlaamse uitvinding die belangstelling krijgt van andere Europese landen.

Naast de binnenvaart, is ook "Short Sea Shipping" (fluvio-maritieme vaart en kustvaart) een goed alternatief voor het wegtransport op grotere afstand. Deze vervoerwijze geschiedt door zgn. "kruiplijncoasters", kleine zeeschepen die voor korte trajecten op zee kunnen worden ingezet maar die door hun compacte afmetingen tot diep in het hinterland van de zeehavens kunnen doordringen. Een schip kan in n keer de lading van honderden vrachtwagens transporteren. Trafieken naar de Baltische staten of Rusland leveren zodoende al snel een kostenvoordeel van 15 tot 20% op. Het is bovendien een milieuvriendelijke transportwijze. Het energieverbruik, uitgedrukt in megajoule per ton/km bedraagt bij wegtransport 0,7 tot 1,2 cofficint. Bij "Short Sea Shipping" of de binnenvaart is dit slechts 0,12 tot 0,25. Uitstoot van CO2 (gram per ton/km): 207 voor wegtransport; 30 bij vervoer over het water!

De regering moet durven investeren in de binnenvaart. Onlangs werd voor het eerst opnieuw bomen vervoerd met een binnenschip: in Beringen kwam een grote lading windvalhout (hout van de decemberstormen in Frankrijk) aan bij een zagerij. Dit zou ook kunnen voor milieutransporten: het vervoer van huishoudelijk afval van de verzamelcentra naar de verwerkingsinstallaties. Het gaat hier om 2,5 miljoen ton (!) op jaarbasis, enkel voor Vlaanderen. Hiervan wordt 90% opgehaald op minder dan 10 km van een waterweg, 75% wordt zelfs op minder dan 5 km van een waterweg ingezameld.

Meer informatie over binnenvaart:

vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen

www.binnenvaart.be