EEN BIKINIREGERING

  CD&V doet ook aan taalkunde. Onlangs vonden we een nieuw woord in het Wetstratees: “bikinibeleid”. Het staat voor een politiek die vanalles toont, maar het essentiële verhult. Met andere woorden: een politiek die met show bezig is, maar niet bezig is met waar het op aankomt: goed besturen.

  CD&V heeft aangetoond dat VLD-minister Gabriëls een economische bikinipolitiek voert. De regering verkondigt allerlei ideetjes, maar in economisch opzicht gaat het intussen van kwaad naar erger:

·        Sinds paarsgroen aan de macht is, zijn er 10.000 werklozen bijgekomen;

·        De jongerenwerkloosheid is het laatste jaar met 20% gestegen;

·        de buitenlandse investeringen zijn met 80% gedaald;

·        België is op de rangschikking van meest concurrerende landen gezakt van 19 naar 25.

Trouwens, heeft u onlangs nog iets gehoord van de “actieve welvaartsstaat”?

  Jaar na jaar heeft deze regering reeds een “bikinibegroting”: een begroting met veel speelgoed en cadeautjes, maar die het essentiële verhult:. De betalingen worden verplaatst naar de volgende jaren! De volgende jaren zullen we gaan betalen wat de huidige ministers hebben uitgegeven. Deze bikinibegroting is eigenlijk hetzelfde als een begroting met een grote “camel nose” (of nog: een debudgettering): een begroting als een kameel waarvan men enkel de neus ziet, maar waarvan zijn rug verborgen blijft. Samen met mijn collega-ministers in de vorige regering, heb ik gevochten om een begrotingsdiscipline aan te houden, waarbij alle cijfers zichtbaar waren. De cijfers van vandaag én van morgen. De huidige regering omfloerst de cijfers van vandaag, en verbergt de cijfers van morgen.