Zorgzaam thuis en op het werk

Vrouw en Maatschappij stelde op 13 november op de markt te Willebroek haar actieplan voor ter bevordering van een zorgzame samenleving.

 

Wat zijn onze speerpunten?

   

De CD&V Vrouwen komen op voor evenwicht tussen arbeid, gezin en zorg. We kiezen voor de Kwali-Tijd-Kaart: tijd voor werk, tijd voor kinderen, tijd voor vrijwilligerswerk, tijd om samen te zorgen.

We willen mannen en vrouwen, moeders en vaders, de kans geven zorg op te nemen en toch actief te blijven op de arbeidsmarkt. We willen de verdere uitbouw van gezinsondersteunende diensten en komaf maken met de wachtlijsten voor opvang van gehandicapte kinderen.

De Kwali-Tijd-Kaart

Recht op ouderschapsverlof

Recht op minstens drie jaar Kwali-Tijd

Dienstencheques

Een statuut voor de thuisassistent

Zorgberoepen opwaarderen

Nutsvoorzieningen op de weg naar huis en in de buurt

Betere moederschapsbeschermig voor zelfstandige vrouwen

De kwali-Tijd-Kaart.

CD&V pleit voor de invoering van een Kwali-Tijd-Kaart. Deze kaart komt in de plaats van de bestaande stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en betaald educatief verlof. Iedereen bouwt een recht op "tijd voor kwaliteit van het leven". Tijd voor de opvoeding van kinderen, voor hulp aan zorgbehoevende familieleden, inspanningen voor blijvend leren en vrijwilligerswerk.

Recht op ouderschapsverlof

Elke ouder heeft recht op 6 maanden ouderschapsverlof, op te nemen voor het kind 18 jaar wordt. De uitkering moet verhoogd worden tot het gewaarborgd minimuminkomen zodat elk gezin er gebruik van kan maken.

Recht op minstens 3 jaar Kwali-Tijd

Het huidige tijdskrediet van 1 jaar op de gehele beroepsloopbaan is een drastische inkrimping t.o.v. het vroegere stelsel van loopbaanonderbreking. Bij wet moet dit worden opgetrokken tot 3 jaar met mogelijke verlenging via CAO en met opheffing van de anciënniteitsvoorwaarden.

Dienstencheques

Een permanent stelsel van dienstencheques creëren dat toegankelijk is voor alle gezinnen met een prijs op basis van de draagkracht.

Een statuut voor de thuisassistent

De tewerkstellingssuystemen van 'dienstboden' en 'huisbedienden' worden één tewerkstellingsvorm, nl. de "thuisassistent". De werknemer geniet een volwaardig statuut en de werkgever kan aanspraak maken op de fiscale voordelen.

Zorgberoepen opwaarderen

Zorgverstrekkers verdienen meer waardering. Zij hebben recht op inspraak, bijscholing en betrokkenheid, carrièreperspectief en een correcte verloning. Alle opleidingen voor zorgberoepen moeten een volwaardig diploma afleveren.

Nutsvoorzieningen op de weg naar huis en in de buurt

Voor de actieve pendelaars willen we de inplanting stimuleren van voedingswinkels en openbare dienstverlening in de omgeving van het openbaar vervoer.

Binnen bedrijvenparken kan een dienstencentrale worden opgericht voor al wie er werkt. De lokale overheden kunnen in het kader van sociaal-economische projecten en ondersteunende initiatieven nemen. We pleiten ook voor een gemeentelijke koopavond tot 21 uur. Anderzijds moet de zondag behouden worden als rustdag, ook voor zelfstandigen en familiale ondernemers.

Betere moederschapsbescherming voor zelfstandige  vrouwen.

Verdubbeling van de moederschapsrust van 3 naar 6 weken en van de vergoeding (tot €1886). Het recht op vrijstelling van de werkgeversbijdrage voor de aawerving van een vervangster of assistent (e) gedurende 1 jaar.