De zorgverzekering: niet verzekerd

  Een goedwerkende zorgverzekering is nodig om vandaag en in de toekomst de stijgende behoefte aan zorg op te vangen, die gepaard gaat met de vergrijzing van onze samenleving.

  Bij de start van de zorgverzekering werd voorzien dat de verzekering in verschillende fasen zouden worden ingevoerd. Vanaf januari 2002 worden tegemoetkomingen  toegekend voor de kosten voor mantel- en thuiszorg. Tegemoetkomingen voor kosten in de residentiŽle ouderenzorg worden voorzien vanaf oktober 2002.

  Door gebrek aan middelen is het  vandaag niet zeker of alle mensen die rechtmatig een aanvraag indienen, ook werkelijk een tegemoetkoming zullen kunnen krijgen. De regering zal bijkomende middelen moeten vinden. Tot hiertoe weten we nog niet hoe ze dat zal doen.

  Ik denk dat het een goed idee is om op het einde van elk jaar het eventuele  overschot op de begroting te storten in het zorgfonds, in plaats van het over te brengen naar het financieringsfonds (het FEU), dat een speeltrommel is geworden voor de verschillende excellenties.

  Verzekerde zorg betekent voor CD&V niet alleen de zekerheid dat men een financiŽle tegemoetkoming zal krijgen voor de zorg die men nodig heeft, maar ook dat die zorg beschikbaar is wanneer men deze zorg nodig heeft. Dat betekent goed uitgebouwde diensten voor thuiszorg en residentiŽle voorzieningen. Maar noch voor  de thuiszorg, noch voor  de residentiŽle zorg  trekt de Regering bijkomende middelen uit .