VERKEERSVEILIGHEID PRIORITAIR?

De politiediensten hebben in 1999 voor de ordehandhaving bij voetbalwedstrijden 110.736 manuren gepresteerd. Voor verkeersactiviteiten op de autosnelwegen werd nauwelijks het dubbele gepresteerd (230.000 manuren).Dat stelde mijn CD&V collega in de kamer, Jos Ansoms.Bij de voetbalwedstrijden vielen geen doden, wel een aantal gewonden en enkele zwaargewonden. Het verkeer op de autosnelwegen had echter wel 238 doden, 1153 zwaargewonden en 5508 lichtgewonden tot gevolg…

Dit vereist geen commentaar, wel maatregelen ten gunste van een betere controle op de weg met het doel de snelheid drastisch onder controle te houden.