Schulden: wie wordt er beter van?

  De welzijnssector voerde op 8 december actie rond de schuldenproblematiek onder het motto: ‘Schulden: wie wordt er beter van?’. Het aantal mensen dat meer dan drie maanden achterstand heeft op afbetalingen van leningen en kredieten is de laatste jaren verder gestegen. Het hebben van schulden is voor arme mensen een bijkomend obstakel in hun dagelijkse gevecht om te overleven en de armoede te overwinnen.

  CD&V vindt aandacht voor de zwaksten in de samenleving een prioriteit. Mijn CD&V collega’s in de commissie welzijn dienden dan ook een motie van aanbeveling in waarin ze onder andere pleiten voor informatie en sesibilisering, en het verder uitbouwen van vormings- en opleidingsmogelijkheden voor mensen die rond schuldbemiddeling werken..

 

Ook vragen zij een voldoende uitbouw van de diensten voor schuldbemiddeling,zowel bij het OCMW als bij de CAW’s ( Centra voor Algemeen Welzijnswerk). Reeds eerder stelde Sonja Becq een vraag aan de minister in verband met de middelen die de diensten zouden krijgen om deze taak naar behoren te vervullen. Om de schuldbemiddeling zo goed mogelijk uit te bouwen moeten ook de CAW’s hiertoe immers voldoende middelen hebben. Anders zal het OCMW al te vaak schuldeiser en bemiddelaar tegelijk zijn, wat niet wenselijk is.

 

Uit het antwoord blijkt dat de OCMW’s hiervoor middelen zullen krijgen van de federale overheid. De Vlaamse regering maakt spijtig genoeg geen middelen hiervoor vrij.