GEEN RIOLERING, GEEN FIETSPAD

  Sinds juni van dit jaar zit de Vlaamse regering zonder geld om nieuwe rioleringen aan te leggen. Dat is een gevolg van een slechte begrotingsopmaak. 

  Maar weet u dat  het gebrek aan geld voor riolen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het gedrang brengt? Een praktijkvoorbeeld uit de gemeente Essen:

  Tussen twee wijken (Statie en Hoek) ligt in Essen een ouderwetse drukke gewestweg: zonder fietspad, met achter de bomen een diepe gracht. Het gemeentebestuur van Essen wil via de “module 13” aan Stevaert geld geven om een fietspad aan te leggen, achter de bomen. Dan moet wel de gracht worden dichtgemaakt via een riolering. Minister Dua heeft echter al een paar keer het rioleringsprogramma in de tijd opgeschoven... omdat ze geen geld heeft.

Met andere woorden: geen riolering, geen fietspad.