Eindelijk: de registratierechten worden verlaagd

Maar de meerderheid toont nog eens haar gezinsONvriendelijke houding

 

In november 1999 diende ik met enkele CD&V-collega’s een voorstel in om de registratierechten met 25% te verlagen. De meerderheidspartijen hadden er toen geen oren naar… Gelukkig veranderde hun mening, en nu, ruim twee jaar later, zal het Vlaams Parlement dan toch instemmen met een verlaging van de registratierechten.

  De nieuwe regeling is een stap in de goede richting. Echter, niet te vergeten: nog steeds kent Vlaanderen veel hogere registratierechten dan onze buurlanden (Duitsland: 7% ; Nederland: 6% ; Luxemburg en Frankrijk: 5% ; Verenigd Koninkrijk: 1,5%).     

  De registratierechten zijn in feite een belasting op eigendomsverwerving en verhuizen. Dit is geen goede belasting. Immers, met een (te hoge) belasting ontmoedig je het verwerven van een eigendom of het verhuizen, daar waar het gestimuleerd zou moeten worden! Redenen:

§         Een eigen woning is de beste vorm van pensioensparen!

§         Verhuizen is soms nuttig: dichter bij het werk wonen, is gezinsvriendelijk (meer tijd voor gezin en/of vrije tijd)(«oranje job»!), en goed voor de mobiliteit (minder lange verplaatsingen).

 

De nieuwe regeling komt neer op het volgende:

§         De 12,5% registratierechten op de overdracht van onroerende goederen wordt 10% (in ons voorstel van 1999 was dit 9,375%) ;

§         De 6% voor bescheiden woningen, kleine landeigendommen en bouwgronden voor bescheiden woningen wordt 5% (ons voorstel: 4,5%).

§         Nieuw en goed, is het principe van de « meeneembaarheid ». De registratierechten die men al betaald heeft voor de aankoop van een gezinswoning, worden afgetrokken van de rechten die betaald moeten worden voor een nieuwe gezinswoning, bij een verhuis.

  CD&V heeft voorgesteld om de « meeneembaarheid » te verhogen voor gezinnen met kinderen. De maximum meeneembaarheid van 12500 € zou volgens CD&V met 10% per kind verhoogd moeten worden. Vele gezinnen verhuizen immers voor de job, maar ook omwille van het feit dat er intussen één of meerdere kinderen zijn gekomen. De meerderheid was hier echter tegen… omdat er geen geld voor is. Dit is een werkelijk hypocriete houding. Tijdens de begrotingsbesprekingen heb ik immers herhaaldelijk aangevoerd dat de nieuwe regeling rond de registratierechten sowieso veel meer zou gaan kosten dan de voorziene 50 miljoen €.

  Wat zou ons kind- en gezinsvriendelijk voorstel eigenlijk kosten?

Minister Van Mechelen raamt de meerkost voor de meeneembaarheid op 80 miljoen €. Ons voorstel komt neer op een extra meeneembaarheid van 10% per kind ten laste. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen heeft 1,3 kinderen ten laste. Bij een eerste raming, kunnen we dus stellen dat de kostprijs van ons voorstel neerkomt op een gemiddelde extra kostprijs van 10%, vermenigvuldigd met 1,3, op het geraamde bedrag van 80 miljoen €, zijnde 10,4 miljoen €.

Met andere woorden: 10,4 miljoen € voor een gezinsvriendelijke CD&V-maatregel is te veel voor deze meerderheid, terwijl ze reeds vroeger heel goed wist dat het voorstel sowieso veel meer zou gaan kosten dan voorzien! Deze meerderheid is werkelijk hypocriet, kind- en gezinsonvriendelijk!