PERSBERICHT

 

 

  Brussel,  16 april 2002

 

CD&V fractieleider Eric Van Rompuy: ďVerkeersveiligheidsplan van Stevaert gebouwd op budgettair drijfzand.

 

  CD&V vindt het prioritair om in de volgende vijf jaar de verkeersinfrastructuur te verbeteren teneinde de Vlaamse wegen veiliger te maken.  Het verkeersplan van Minister Stevaert misleidt evenwel de bevolking want hij beschikt hiervoor over onvoldoende middelen.  Zijn plan is volgens Van Rompuy gebouwd op budgettair drijfzand.

 

De kostprijs van zijn plan voor de periode 2003-2008 wordt geraamd op 500 miljoen euro (20 miljard BEF) extra en hij rekent hierbij op het Vlaams Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringen (FFEU) dat gespijsd wordt door eenmalige en conjunctuurgebonden kasoverschotten van de begrotingsjaren 2000 en 2001.  Voor 2002 beschikt het Fonds hierdoor over 150 miljoen euro voor mobiliteitsinvesteringen maar voor de volgende jaren zal er geen sprake meer zijn van zgn. spaaroverschotten; integendeel: de Vlaamse begroting zal vanaf dit jaar grote problemen kennen om te voldoen aan de voorgeschreven norm van de Hoge Raad voor FinanciŽn (overschot van 337 miljoen euro).

 

Tevens staat het volgens de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen nu reeds vast dat er in 2003-2005 geen budgettaire ruimte meer is voor nieuwe initiatieven.

 

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen 2002 beloofde Minister Stevaert bovendien 2,6 miljard euro (grotendeels publiek gefinancierd) voor grote infrastructuurwerken in elke provincie: het ďMasterplanĒ in Antwerpen (1,5 miljard euro), de Noord-Zuid verbinding in Limburg (200 miljoen euro), de ombouw van de R4 Oost en R4 West in Oost-Vlaanderen (120 miljoen euro), het gewestelijk Expressnet (GEN) in Vlaams Brabant (250 miljoen euro).  Inmiddels zijn er onvoldoende middelen voor het normale onderhoud van de wegen, vraagt de uitvoering van het decreet basismobiliteit nieuwe middelen, is er 200 miljoen euro cofinanciering beloofd aan de NMBS, verminderen de inkomsten van de Lijn (-3 % in 2001) door de drempelverlagende tarieven en verlaagt de overheidstussenkomst voor openbaar vervoer.

 

Minister Stevaert weigert in het Parlement een becijferd meerjarenplan voor mobiliteit neer te leggen waardoor hij voortdurend voor miljarden beloftes kan doen zonder enige controle op de budgettaire haalbaarheid.

 

Het nultarief voor het kijk-en luistergeld kost elk jaar evenveel als het wegwerken van 800 zwarte punten in Vlaanderen in de volgende vijf jaar.  Voor gratis TV-kijken is er geld, voor verkeersveiligheid zullen de middelen in belangrijke mate tekort schieten.

 

De CD&V-fractie vindt het plan van Stevaert dan ook misleidend en zal de minister in het Parlement dwingen tot budgettaire duidelijkheid.  Ook zal Eric Van Rompuy Minister van Begroting Van Mechelen interpelleren over het uitblijven van de wettelijke voorziene algemeen budgettair meerjarenplan waar het parlement nu reeds meer dan een jaar op wacht.  Volgens CD&V durft de Vlaamse regering de cijfers niet bekendmaken omdat bij ongewijzigd beleid de Vlaamse begroting voor 2003-2004 dreigt te worden geconfronteerd met rode cijfers t.a.v. de gestelde begrotingsnorm van de Hoge Raad voor FinanciŽn.