De Vlaamse Regering plant een vernieuwd ouderendecreet

  De uitdagingen waarvoor de ouderenzorg en het ouderenbeleid van de toekomst  staan zijn inderdaad groot en complex. Het ouderenbeleid moet permanent worden bijgestuurd in functie van de  nieuwe maatschappelijke noden en ontwikkelingen.

  We willen dat het nieuwe decreet rekening houdt met de verdere vergrijzing van de bevolking, het stijgend aandeel van de ‘vierde leeftijd’, het toenemende aantal ouderen met dementie, ouderen met een andere culturele achtergrond.  Voor CD&V telt immers elke mens, en is zorg voor elkaar de hoeksteen van de menselijke verbondenheid.

Concreet betekent dit bvb. dat we ervoor pleiten dat, naast de verdere uitbouw van de thuiszorg- en mantelzorg, de institutionele zorg aan een opwaardering toe is. De uitbouw van een divers en continu zorgaanbod waar voldoende aandacht is voor de autonomie van diegene die de zorg krijgt, moet daarbij centraal staan. De financiering in de RVT sector moet worden verhoogd,  zodat de kostprijs voor de oudere zelf kan dalen.

  De recente besparingen van de paars-groene regering in de sector van de rusthuizen, bovenop de besparingen die reeds in 2001 werden doorgevoerd  baren mij dan ook zorgen. Hierdoor zien meerdere directies van  verpleegtehuizen, zoals  Joostens in St. Antonius Zoersel, zich genoodzaakt om de opnameprijs met  een paar duizend frank per maand te vermeerderen (GvA, 3/11/01).

  Tot de besparingsmaatregelen hoort ook dat er minder plaatsen voor zwaar zorgbehoevenden worden erkend dan voorzien.

Of is dit wat Minister Vandenbroucke bedoelt wanneer hij zegt dat hij ‘de oudere mens zo veel en zo lang mogelijk zelfstandigheid wil geven’?