VLD tegen het vrij onderwijs

 

Ongelooflijk toch, hoe sommige donderkblauwe liberalen jaloers zijn op het succes van het katholiek onderwijs. Hun rancune is dezer dagen sterker dan hun politieke principes. De VLD tolereert niet dat het vrij onderwijs nog langer de vrijheid krijgt om naar eigen inzicht een pedagogisch project naar voren te schuiven. Meer nog, als we Karel De Gucht laten doen, worden de inrichtende machten van het vrij onderwijs binnenkort genationaliseerd. De VLD-voorzitter waagt het zelfs om dit zonder blikken of blozen te komen verkondigen. In de Gazet van Antwerpen wordt het voorstel-De Gucht ludiek maar terecht van de hand gewezen : « Wil dit zeggen dat de VLD binnenkort ook gaat bepalen wie in het bestuur zit van de eerste de beste gesubsidieerde toneelvereniging, sportclub, of ziekenkas? Als we die logica tot in het absurde doortrekken, zal voorzitter De Gucht binnenkort CD&V’ers, SP.A’ers en groenen in zijn partijbestuur moeten toelaten. Immers, wordt de VLD niet gesponsord met belastinggeld? »    

 

Gaat het hier over « zieltjeswinnerij »? Uiteraard niet, die tijd zijn we al lang voorbij. Het gaat hier echter wel om de kwaliteit van ons onderwijs, om onze « brains » (de enige grondstof die we in Vlaanderen hebben!). De VLD wil om politieke redenen een eenheidsworst invoeren in het onderwijs, zonder concurrentie. Het pedagogisch project is heel belangrijk voor een onderwijsinstelling. Een school is geen conservenfabriek, maar is gebonden aan waarden en werkt met mensen. Kwaliteit hangt ook samen met de keuzemogelijkheid die aan ouders wordt aangeboden. Net als hun leerlingen, moeten ook de scholen hun best doen om goed te scoren! De VLD kleurt in dit dossier zo donkerblauw, dat het blauw bijna niet meer zichtbaar is…