NCD gaat op in VLD

 

NCD (Johan Van Hecke en co.) en de VLD gaan samenwonen, en zullen in november trouwen… De schijn wordt hoog gehouden. Van een huwelijk is echter geen sprake. In een huwelijk vormen de partners immers een koppel, die tesamen een levensproject verder gestalte geven. Hier zal NCD gewoon ophouden te bestaan, en opgaan in de Vlaamse Liberalen en Democraten. Geen VLD-NCD, geen VLD+. Gewoon VLD, de liberalen.

  Waarom toch die schijn hoog houden? Omdat men niet wil toegeven dat dit vanaf het begin de bedoeling was? Omdat men niet wil toegeven dat  Stefaan De Clerck wel degelijk via de openstaande gsm van Johan Van Hecke kon horen dat deze laatste samenspande met De Gucht. Om de echte partijmilitanten van de VLD niet voor het hoofd te stoten? Omdat Noël Slangen het gezegd heeft? Omdat men niet wil toegeven dat men simpelweg niet met politiek en ideologie bezig is, maar wel met de eigen carrière?