Een Stevaert-ballon doorprikt

  Minister Stevaert kan heel goed communiceren. Hij kan « het » goed verkopen. Daarachter zit echter een realiteit die anders is. Een voorbeeld:

  U merkt het waarschijnlijk niet, maar sommige wegen waarop u rijdt zijn ‘gewestwegen’, en andere wegen zijn ‘gemeentewegen’. Een gewestweg wordt beheerd en onderhouden door het Vlaams Gewest, en een gemeenteweg door de gemeente. Het is dan ook logisch dat een fietspad wordt beheerd, onderhouden en betaald(!) door het Gewest of de gemeente, al naargelang het langs een gewestweg of een gemeenteweg gelegen is.

  Minister Stevaert heeft echter iets uit zijn hoed getoverd, een « module 13 » : De module 13 stelt het voor alsof minister Stevaert een gemeente voor 80% subsidieert, voor de aanleg van een fietspad… langs een gewestweg. Als je deze ballon doorprikt, dan komen we terecht bij de realiteit : niet Stevaert subsidieert de gemeente, maar de gemeente subsidieert Stevaert voor 20% !